Federal-Mogul、Vehicle Components部門の名称を変更  [ 米国 ]

Federal-Mogulは、車両部品 (Vehicle Components) 部門の名称を「Federal-Mogul Motorparts」へ即時変更すると発表した。Federal-Mogul Motorpartsは、「MOOG」、「Fel-Pro」、「Champion」、「Wagner...
<2014年05月22日(木)>