TrelleborgVibracoustic开发空气弹簧用新型波纹管  [ 德国 ]

TrelleborgVibracoustic新开发空气弹簧用新型波纹管ZAX。该ZAX结合了轴向波纹管的优异扭转分离性能及交叉斜纹波纹管的尺寸稳定性。2015年将为多款新SUV的后车桥配套。(摘...
<2015年02月13日>