Wanxiang Qianchao Transmission Shaft accredited as provincial enterprise technology center  [ China ]

Wanxiang Qianchao Co., Ltd. announced that its subsidiary Wanxiang Qianchao Transmission Shaft Co., Ltd. (Wanxiang Qianchao Transmission Shaft) became one of Zhejiang Province’s 2020 enterpri...
<Dec 11, 2020>