Koyo Joint Mexico opens USD 8 million plant in San Luis Potosi  [ Mexico ]