Wanxiang Qianchao to transfer Wanxiang Qianchao (Guilin) Chassis Parts shares to Zhejiang Shitai  [ China ]

Zhejiang Wanxiang System Co., Ltd., a subsidiary of Wanxiang Qianchao Co., Ltd., announced that the company and Zhejiang Shitai Industrial Co., Ltd. agreed that Zhejiang Wanxiang System will transfer its entire 80% shareholding in Wanxiang Qianchao (Guilin) Chassis Parts Co., Ltd. to Zhejiang Shitai for CNY 31 million. After the transaction, Wanxiang Qianchao (Guilin) Chassis Parts will be owne...
<May 18, 2016>