LISI Group (LISI AUTOMOTIVE) 2012年度 (12月止) 动向

业务摘要

业绩

(单位:百万欧元)
  2012年
(12月止)
2011年
(12月止)
增减率
(%)
主要原因
集团
销售额 1,081.3 925.1 16.9 -
EBITDA 154.8 122.1 26.8 -
汽车部
销售额 426.6 446.3 (4.4) 1)

主要原因
1)汽车部

-2012年汽车部的销售额受欧洲市场低迷影响,比上一年度下降4.4%。其中对大众和宝马的销售良好,但未能覆盖对PSA的销售额的负增长。

研发

研发费

(单位:百万欧元)
  2012年(12月止) 2011年(12月止) 2010年(12月止)
集团 22.7 18.9 18.4
占销售比例 2.1% 2.0% 2.4%

投资

投资额

(单位:百万欧元)
  2012年(12月止) 2011年(12月止) 2010年(12月止)
汽车部 28.0 35.6 29.6