image Huahuan (Suzhou) Automotive Technology Co., Ltd.
[华环(苏州)汽车科技有限公司]

国家

中国

地址

Weizhong Road, Weitang Town, Xiangcheng District, Suzhou, Jiangsu, China (中国江苏省苏州市相城区渭塘镇渭中路)

TEL:

FAX:

成立

2013年**

*部分地区,地址与地图的标记可能会有误差产生。
产品名
排气系统模块
排气管
消声器
催化转化器
焊接
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
配套情况
配套产品 整车厂 车型 车型年份
催化转换器 **** 北汽银翔 幻速 H5 **** ******* 2018
消声器 北汽银翔 幻速 H5 **** ******* 2018
后催化转化* 九龙 艾菲 (F** ******* 2017
后催化转化***** 九龙 艾菲 (F** ******* 2017
消声器 九龙 艾菲 (F** ******* 2017
客户
九龙汽车
北汽福田
华晨汽车 ************
长城汽车
No:N00000000016811