image Nanjing Yida Hi-Tech Environmental Technology Co., Ltd.
[南京亿达高科环保技术有限公司]

国家

中国

地址

No.10, Gutan Avenue, Economic Development Zone, Gaochun County, Nanjing, Jiangsu, China (中国江苏省南京市高淳县经济开发区古檀大道10号)

TEL: +86-2**********

FAX:

成立

2008年**

网址

http:*****************

*部分地区,地址与地图的标记可能会有误差产生。
产品名
催化剂载体
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
配套情况
配套产品 整车厂 车型 车型年份
前催化转化* **** 奇瑞 凯翼 X3 **** ******* 2018
前催化转化* **** 奇瑞 瑞虎3 (*** ******* 2018
前催化转化* **** 奇瑞 瑞虎3 (*** ******* 2018
前催化转化* **** 奇瑞 艾瑞泽5 **** ******* 2018
前催化转化* **** 奇瑞 凯翼 X3 **** ******* 2017
前催化转化* **** 奇瑞 瑞虎3 (*** ******* 2017
No:N00000000016401