image Tenneco (Dalian) Exhaust System Co., Ltd. Zhengzhou Branch
[天纳克(大连)排气系统有限公司郑州分公司]

国家

中国

地址

Wanhong Road, Zhongmou County, Zhengzhou, Henan, China (中国河南省郑州市中牟县万洪路)

TEL: +86-3***********

FAX:

成立

2011年**

网址

http:************************

*部分地区,地址与地图的标记可能会有误差产生。
产品名
排气管
消声器
焊接
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
客户
一汽 - **
上汽通用
华晨汽车
天津一汽丰*
江铃福特
长城汽车
No:N00000000016318