image Ganzhou Sun&Lynn Circuits Co., Ltd.
[赣州市深联电路有限公司]

国家

中国

地址

No.28, Yejin Avenue, Shuixi Nonferrous Metallurgical Base, Zhanggong District, Ganzhou, Jiangxi, China (中国江西省赣州市章贡区水西有色冶金基地冶金大道28号)

TEL: +86-7**********

FAX:

成立

2010年**

网址

http:****************

*部分地区,地址与地图的标记可能会有误差产生。
产品名
印刷电路板及表面贴装
冲压
组装
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
No:N00000000016248