image Nanjing Brillient Tiger Environmental Technology Co., Ltd.
[南京辉虎环保科技有限公司]

国家

中国

地址

No.50, Tiancheng Road, Binjiang Development Zone, Jiangning District, Nanjing, Jiangsu, China (中国江苏省南京市江宁区滨江开发区天成路50号)

TEL: +86-2*********** ***************

FAX: +86-2**********

成立

2000年**

网址

http:********************

质量认证

ISO90**

IATF1**** ** ************

备注

-股东: ************

*部分地区,地址与地图的标记可能会有误差产生。
产品名
催化转化器
冲压
焊接
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
配套情况
配套产品 整车厂 车型 车型年份
催化转化器 **** 福迪 揽福柴油版 ***** ******* 2017
催化转化器 **** 福迪 揽福柴油版 **** ******* 2017
客户
MTU
上海柴油机
大宇
安徽江淮汽*
广东福迪汽*
广西玉柴机*
康明斯
沃尔沃
济南柴油机
潍柴动力
道依茨一汽*******
No:N00000000016232