image Changzhou Baixin Yituo Automotive Electrical System Co., Ltd.
[常州市百信以拓汽车电器系统有限公司]

国家

中国

地址

No.19, Taihu Avenue, Economic Development Zone, Wujin District, Changzhou, Jiangsu, China (中国江苏省常州市武进区经济开发区西太湖大道19号)

TEL: +86-5************ ****************

FAX: +86-5***********

成立

2009年**

质量认证

ISO90**

IATF1**** ** ************

*部分地区,地址与地图的标记可能会有误差产生。
产品名
起动机
磁铁开关
电子/电器配件
冲压
组装
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
No:N00000000015995