image Nanjing Zhonggang Electric Power Co., Ltd.
[南京中港电力股份有限公司]

国家

中国

地址

Building C2, Dongshan International Enterprise R&D Park, No.6, Dongqi Road, Jianging District, Nanjing, Jiangsu, China (中国江苏省南京市江宁区东麒路6号东山国际企业研发园C2栋)

TEL: +86-2*********** ***************

FAX: +86-2**********

成立

2013年**

网址

http:****************

质量认证

ISO90**

IATF1**** ** ************

环境认证

ISO14***

*部分地区,地址与地图的标记可能会有误差产生。
产品名
转换器(电动车/混合燃料车/燃料电池车)
蓄电池电子控制装置(电动车/混合燃料车/燃料电池车)
车载充电器
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
配套情况
配套产品 整车厂 车型 车型年份
车载充电机 新大洋 知豆 D1 ******* 2017
车载充电机 新大洋 知豆 D2 ******* 2017
客户
上汽通用五***
东风日产
东风裕隆汽*
中兴汽车
众泰汽车 *******
北汽新能源
吉利汽车 *******
奇瑞汽车(******
安徽江淮汽*
长安汽车(***
No:N00000000015697