image Nanjing CV-HS Auto Parts Co., Ltd.
[南京创捷和信汽车零部件有限公司]

国家

中国

地址

Economic Development Zone, Lishui County, Nanjing, Jiangsu, China (中国江苏省南京市溧水县经济开发区)

TEL: +86-2*********** ***************

FAX:

成立

2006年**

网址

http:*******************

质量认证

IATF1**** ** ************

*部分地区,地址与地图的标记可能会有误差产生。
产品名
前桥
后桥
冲压
机加工
焊接
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
其他产品(中)

驱动桥 , 转向桥

其他产品(英)

Drivi** **** , Steer*** ****

No:N00000000015488