image Jiangsu Sanneng Powertrain Co., Ltd.
[江苏三能动力总成有限公司] (原 江苏杰能动力总成有限公司)

国家

中国

地址

No.97, Kejiao Road, Jintan District, Changzhou, Jiangsu, China (中国江苏省常州市金坛区科教路97号)

TEL: +86-5***********

FAX:

成立

2003年***

备注

-股东: ****************

*部分地区,地址与地图的标记可能会有误差产生。
产品名
发动机
发动机零部件
机加工
铝铸造
铝压铸
热锻
组装
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
配套情况
配套产品 整车厂 车型 车型年份
发动机 众泰 大迈X5 **** ******* 2018
发动机 众泰 大迈X5 **** ******* 2018
发动机 众泰 大迈X5 **** ******* 2018
发动机 众泰 大迈X5 **** ******* 2017
发动机 众泰 大迈X5 **** ******* 2016
客户
长沙众泰汽***
No:N00000000015042