image Changzhou Jiean Bearing Manufacturing Co., Ltd.
[常州杰安轴承制造有限公司]

国家

中国

地址

No.87, Huachang Road, Tongji Industrial Zone, Yaoguan Town, Wujin District, Changzhou, Jiangsu, China (中国江苏省常州市武进区遥观镇通济工业区华昌路87号)

TEL: +86-5***********

FAX: +86-5***********

成立

2013年**

网址

http:****************

质量认证

IATF1**** ** ************

*部分地区,地址与地图的标记可能会有误差产生。
产品名
轴承
衬套
机加工
热处理
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
其他产品(中)

滚针轴承 , 内套

其他产品(英)

Needl* ****** ******* , Inner ****

No:N00000000014110