image Chongqing Dongneng Automotive Electronics Co., Ltd.
[重庆栋能汽车电子有限公司]

国家

中国

地址

5F, Zone 2, Muxing Technology Building, High-tech Park, Beibu New District, Chongqing, China (中国重庆市北部新区高新园木星科技大厦二区五楼)

TEL: +86-2**********

FAX: +86-2**********

成立

2005年***

质量认证

IATF1**** ** ************

*部分地区,地址与地图的标记可能会有误差产生。
产品名
曲轴通气阀
点火线圈
凸轮传感器
曲柄转角传感器
机油压力传**
速度传感器
轮速传感器**********
冲压
摩托车零配*
*****
*****
*****
*****
*****
其他产品(中)

碳罐控制阀 , PVC阀

其他产品(英)

Canis*** ******* ***** , PVC V****

配套情况
配套产品 整车厂 车型 车型年份
PCV阀 昌河铃木 昌河 M7* **** ******* 2017
PCV阀 比速 T5 (F** ******* 2017
PCV阀 北汽银翔 幻速 H2 **** ******* 2016
PCV阀 北汽银翔 幻速 S3* **** ******* 2016
客户
北汽银翔(**** *********
No:N00000000013959