BorgWarner、Gustav Wahlerの買収を完了

[ ドイツ ]
BorgWarnerは、Gustav Wahlerの買収を完了したと発表した。Wahlerは、オンロードおよびオフロード車向けにE ...

BorgWarnerに関するニュース

BorgWarnerに関するレポート