Accord (Honda) - 部品別供給一覧

 部品分類

 部品名

 地域

 サプライヤー

 モデル名

 モデルイヤー

Oリング ASEAN・インド

Thai NOK Co., Ltd.

Accord (Thailand) 2020
Oリング ASEAN・インド

Thai NOK Co., Ltd.

Accord (Thailand) 2019
エンジン(主運動系) PCVバルブ 日本

太平洋精工 (株)

Accord 2013
エンジン(主運動系) Vリブドベルト 日本

バンドー化学 (株)

Accord 2013
エンジン(主運動系) エンジン 日本

ホンダ

Accord Hybrid 2014
エンジン(主運動系) エンジン(LFA)(CVT) 日本

ホンダ

Accord Hybrid 2015
エンジン(主運動系) ************ ******** 日本 *** Accord Hybrid 2016
エンジン(主運動系) ******* 米州 ********* ***** **** Accord (USA) 2012
エンジン(主運動系) ********* 日本 ******* *** Accord Hybrid 2015
エンジン(主運動系) ********* 日本 ******* *** Accord PHV 2015
エンジン(主運動系) ********* 日本 **** *** Accord Hybrid 2015
エンジン(主運動系) ********* 日本 **** *** Accord PHV 2015
エンジン(主運動系) ********* 日本 **** *** Accord Hybrid 2015
エンジン(主運動系) ********* 日本 **** *** Accord PHV 2015
エンジン(主運動系) ********* 日本 **** *** Accord 2013
エンジン(主運動系) ********* 日本 **** *** Accord 2013