image Lingyun Industrial Co., Ltd. Hunan Branch

Country

China

Address

No.5, Jiangnan Avenue, Jiuhua Economic Development Zone, Xiangtan, Hunan, China

TEL:

FAX:

Year Established

Mar., ****

URL

http:*********************

Products
Side Impact Beam
Window Frame
Wheel Cap/Cover
Stamping
Roll *******
Plast** ********* *******
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
Customers
BAIC *****
SAIC ********** ***** ***
No:N00000000019246