All about China Shipbuilding Industry Group Power Co., Ltd.

 China Shipbuilding Industry Group Power Co., Ltd. latest trends
 China Shipbuilding Industry Group Power Co., Ltd. Global Network

Search Results 13results


Supplier Name Address Major Parts Suppliers Reports Country
China Shipbuilding Industry Group Power Co., Ltd.
(Formerly Fengfan Co., Ltd.)
No.8, Fuchang Road, Baoding, Hebei 071057, China Major Parts Suppliers image
Baoding Fengfan Precision Casting Co., Ltd. No.311, Fujiang Street, Baoding, Hebei, China image
Baoding Fengfan Rising Battery Separator Co., Ltd. No.299, Longxing West Road, Baoding Development Zone, Baoding, Hebei, 071051 China image
Beijing Great Wall Electronic Equipment Co., Ltd. No.30, Xueyuan South Road, Haidian District, Beijing, China image
Chongqing ABB Jiangjin Turbo Systems Co., Ltd. No.23, Dongjiang Road, Degan Street, Degan Industry Zoe, Jiangjin, Chongqing, China image
Chongqing Jiangzeng Machinery Co., Ltd. No.1, Dongfanghong Street, Degan Industry Zone, Jiangjin, Chongqing, China image
Chongqing Jiangzeng Shipbilding Industry Co., Ltd. Jiangjin Degan Industry Zone, Chongqing, China image
Fengfan Co., Ltd. Nonferrous Metal Branch. Daran, Qingyuan, Baoding, Hebei, 071000 China image
Fengfan Co., Ltd. Qingyuan Branch. East Baoheng Road, Qingyuan, Baoding, Hebei 071100, China image
Fengfan Tangshan Storage Battery Factory. Laoshishan Tangjiazhuang Guye Zone Tangshan Hebei 063100 China image
 China Shipbuilding Industry Group Power Co., Ltd. supply status