Kia to export Pesqueria plant output to 65 new markets  [ Mexico ]