image Chongqing Jiangsai Environmental Science and Technology Co., Ltd.
[重庆江赛环保科技有限公司]

国家

中国

地址

No.22, Jinyuan Road, Zone B, Luohuang Industrial Park, Jiangjin District, Chongqing, China (中国重庆市江津区珞璜工业园B区金源路22号)

TEL:

FAX:

成立

2011年**

*部分地区,地址与地图的标记可能会有误差产生。
产品名
催化转化器
冲压
焊接
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
配套情况
配套产品 整车厂 车型 车型年份
催化转化器 **** 华晨鑫源重* 斯威 X7 **** ******* 2018
催化转换器 **** 华晨鑫源重* 斯威 X7 **** ******* 2018
催化转换器 **** 华晨鑫源重* 斯威 X7 **** ******* 2018
催化转换器 **** 华晨鑫源重* 斯威 X7 **** ******* 2018
催化转化器 **** 华晨鑫源重* 斯威 X3 **** ******* 2017
催化转换器 **** 华晨鑫源重* 金杯 75* **** ******* 2017
催化转换器 **** 华晨鑫源重* 斯威 X7 **** ******* 2017
客户
华晨汽车 ************
No:N00000000016969