image Nanjing Yikerui Environmental Protection and Technology Co., Ltd.
[南京依柯瑞环保科技有限公司]

国家

中国

地址

No.158, Tanyuan West Road, Jiangning District, Nanjing, Jiangsu, China (中国江苏省南京市江宁区潭园西路158号)

TEL: +86-2**********

FAX: +86-2**********

成立

2008年**

网址

http:****************

*部分地区,地址与地图的标记可能会有误差产生。
产品名
催化转化器
催化剂
冲压
焊接
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
配套情况
配套产品 整车厂 车型 车型年份
前催化转化***** 福迪 揽福 (F** ******* 2017
客户
一汽红塔云*
东风汽车集*
常柴
广东福迪汽*
昆明云内动*
绵阳新晨动***
郑州日产
No:N00000000016968