image Gotrend Technology Co., Ltd.
[高创科技股份有限公司]

国家

中国台湾

地址

Building H, No.186, Jianyi Road, Zhonghe District, Taipei, Taiwan, China (中国台湾新北市中和区建一路186号H栋)

TEL: +886-**********

FAX: +886-**********

成立

2000年

网址

http:*********************

质量认证

IATF1**** ** ************

*部分地区,地址与地图的标记可能会有误差产生。
产品名
无钥匙开门系统
车间距离(加速/减速)控制系统
娱乐系统
传感器
充电装置
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
其他产品(中)

无线充电 , 电池控制单*

其他产品(英)

Wirel*** ******** , Batte** ******* ****

No:N00000000016777