image Muto Kogyo Co., Ltd.

国家

日本

地址

825-4, Shimosoyagi, Yamato-shi, Kanagawa-ken, 242-0027, Japan

TEL: +81-4**********

FAX: +81-4**********

成立

1977年***

网址

http:***************

*部分地区,地址与地图的标记可能会有误差产生。
产品名
机加工
电镀
热处理
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
其他产品(中)

真空热处理 , 真空纯氮化 , 氮化处理 , 感应淬火 , 蒸镀热处理 , 放电加工 , 激光沉积 , 等离子体离***

其他产品(英)

Vacuu* **** ********* , Vacuu* **** ********* , Nitri**** ********* , Induc**** ********* , Vapor ********** **** ********* , Elect*** ********* ********* , Laser ********** , Plasm* *** *********

No:N00000000016423