image TOABO Material Co., Ltd.

国家

日本

地址

Shiromi Crystal Tower 18F, 1-2-27 Shiromi,Chuo-ku,Osaka-shi, Osaka-fu,540-6018, Japan

TEL: +81-6**********

FAX: +81-6**********

成立

2003年***

网址

http:******************

备注

-股东: ***** ************

*部分地区,地址与地图的标记可能会有误差产生。
产品名
车内地板垫
车地毯
地板绝缘材料
内饰配件
隔振/隔音**
无摩擦衬布
塑胶成形
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
其他产品(中)

汽车内饰材* ****** , 座椅靠背材* , 门饰材料 , 冲击消音器 , 底盖 , 地板材料 , 挡泥板材料*

其他产品(英)

Autom***** ******** ********* ***** **** ******** , Seat **** ******** , Ddoor **** ******** , Dash ******** , Under ***** , Floor ******** , Fende* ***** *********

No:N00000000016144