image Magna Steyr Automotive Technology (Shanghai) Co., Ltd. Manufacturing Branch
[麦格纳斯太尔汽车技术(上海)有限公司制造分公司]

国家

中国

地址

No.930, Xingqing Road, Jiading District, Shanghai, China (中国上海市嘉定区兴庆路930号)

TEL:

FAX:

成立

2015年**

网址

http:****************

*部分地区,地址与地图的标记可能会有误差产生。
产品名
组装
蓄电池电子控制装置(电动车/混合燃料车/燃料电池车)
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
No:N00000000016132