image Jilin Asia-Pacific Longshan Automotive Chassis Co., Ltd.
[吉林市亚太龙山汽车底盘有限公司 (暂定名)]

国家

中国

地址

No.1699, Nanshan Street, High-tech Zone, Jilin, Jilin, China (中国吉林市吉林市高新区南山街1699号)

TEL:

FAX:

网址

http:*************

备注

-股东: ************* ***********

*部分地区,地址与地图的标记可能会有误差产生。
产品名
底盘模块
冲压
焊接
组装
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
No:N00000000016114