image Ruian NEILI Auto Parts Factory
[瑞安市内利汽车电器厂]

国家

中国

地址

No.2, Xueqian Road, Changqiao Town, Tangxia Town, Ruian, Zhejiang, China (中国浙江省瑞安市塘下镇场桥镇学前路2号)

TEL: +86-5***********

FAX: +86-5***********

成立

2005年**

网址

http:*****************

*部分地区,地址与地图的标记可能会有误差产生。
产品名
继电器
指示灯
修理工具包
组装
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
其他产品(中)

电子调节器** , 报警器

其他产品(英)

Elect***** ******** ****** , Alarm *********

No:N00000000015997