image LPM Co., Ltd.

国家

日本

地址

3-42 Kubancho, Minato-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken,455-0008,Japan

TEL: +81-5**********

FAX: +81-5**********

成立

1999年**

网址

http:*********************

*部分地区,地址与地图的标记可能会有误差产生。
产品名
塑胶成形
注塑成型
吹塑成型
塑料挤压配件
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
其他产品(中)

注塑压机成********* , SPM(S***** , 回到注塑成* , 注塑加压粘*** , 低压成型 , 表皮材料层***** , (装饰成型*

其他产品(英)

Injec**** ***** **** , SPM (******** , Back ********* **** , Injec**** *********** **** , Low p******* ******* , Integ*** ******* ** **** ******** ******** , (Deco****** ********

No:N00000000015899