image Schaeffler (Xiangtan) Co., Ltd.
[舍弗勒(湘潭)有限公司]

国家

中国

地址

No.9, Chuanqi West Road, Jiuhua Economic Development Zone, Xiangtan, Hunan, China (中国湖南省湘潭市九华经开区传奇西路9号)

TEL:

FAX:

成立

2016年***

网址

http:********************

备注

-股东: **************

*部分地区,地址与地图的标记可能会有误差产生。
产品名
发动机零部件
变速器零部件
底盘模块
轴承
机加工
热处理
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
配套情况
配套产品 整车厂 车型 车型年份
滚子轴承 奇瑞捷豹路* 路虎 揽胜** ***** ******* 2018
客户
上汽通用
上海汽车工*****
大众
奇瑞捷豹路*******
No:N00000000015864