image MAHLE Behr Thermal Systems (Qingdao) Co., Ltd.
[马勒贝洱热系统(青岛)有限公司]

国家

中国

地址

No.1482, Xiangyang Community, Shangma Street, Chengyang District, Qingdao, Shandong, China (中国山东省青岛市城阳区上马街道向阳社区1482号)

TEL: +86-5***********

FAX:

成立

2008年**

网址

http:*************

备注

-股东: ***** **** ************ ****

*部分地区,地址与地图的标记可能会有误差产生。
产品名
发动机冷却系统
发动机冷却系模块
空调配件
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
No:N00000000015795