image Nanjing Shengjie Motor Manufacturing Co., Ltd.
[南京胜捷电机制造有限公司]

国家

中国

地址

Industrial Zone, Honglan Town, Lishui District, Nanjing, Jiangsu, China (中国江苏省南京市溧水区洪蓝镇工业集中区)

TEL: +86-2**********

FAX:

成立

2000年***

质量认证

QS900*

IATF1**** ** ************

*部分地区,地址与地图的标记可能会有误差产生。
产品名
空调配件
散热器风扇电机
各式电机
组装
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
No:N00000000015605