image Nanjing Ecocat Emission Technology Co., Ltd.
[南京依柯卡特排放技术股份有限公司]

国家

中国

地址

No.100, Qinhuai Road, Jiangning Distirct, Nanjing, Jiangsu, China (中国江苏省南京市江宁区秦淮路100号)

TEL: +86-2**********

FAX:

成立

2006年**

备注

*部分地区,地址与地图的标记可能会有误差产生。
产品名
催化转化器
催化剂载体
催化剂
排气装置零部件
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
其他产品(中)

柴油微粒捕** , (DPF)

其他产品(英)

Diese* *********** ******* , (DPF)

配套情况
配套产品 整车厂 车型 车型年份
前柴油微粒*** ***** 华泰 路盛E80 ** **** ******* 2017
客户
华泰汽车
No:N00000000015504