image Taizhou Huangyan Zhishan Auto Air-conditioning Parts Factory
[台州市黄岩智善汽车空调部件厂]

国家

中国

地址

Tongjiayang Village, Chengjiang Town, Huangyan District, Taizhou, Zhejiang, China (中国浙江省台州市黄岩区澄江镇童家洋村)

TEL: +86-5***********

FAX: +86-5***********

成立

2002年**

网址

http:*********************

*部分地区,地址与地图的标记可能会有误差产生。
产品名
空调配件
机加工
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
其他产品(中)

空调压缩机**

其他产品(英)

Air C********** ********** *****

No:N00000000015483