image Changchun Jiekesaier Automotive Air Conditioning Co., Ltd.
[长春杰克赛尔汽车空调有限公司]

国家

中国

地址

No.168, Xiaodong Avenue, Xixin Industrial Zone, Lvyuan District, Changchun, Jilin, China (中国吉林省长春市绿园区西新工业区晓东大街168号)

TEL:

FAX: +86-4***********

成立

2007年**

网址

http:*****************

质量认证

ISO90**

IATF1**** ** ************

*部分地区,地址与地图的标记可能会有误差产生。
产品名
鼓风机
空调器
空调压缩机
空调冷凝器
空调蒸发器
空调器软管
空调配件
组装
*****
*****
*****
*****
*****
*****
其他产品(中)

膨胀阀

其他产品(英)

Expan**** *****

客户
中国一汽 ****** ****
No:N00000000015299