image Xinxiang Yuxin Commercial Vehicle Air Conditioner Co., Ltd.
[新乡市豫新商用车空调股份有限公司]

国家

中国

地址

No.168, Jianshe Middle Road, Xinxiang, Henan, Chin (中国河南省新乡市建设中路168号)

TEL: +86-3**********

FAX: +86-3**********

成立

2010年**

网址

http:******************

备注

-股东: ************* ***************

*部分地区,地址与地图的标记可能会有误差产生。
产品名
空调器
注塑成型
组装
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
客户
宇通客车
No:N00000000015284