image Shenzhen Hohomer Digital Power Technology Co., Ltd.
[深圳红河马智能数字动力技术有限公司]

国家

中国

地址

Building 11, Tanglangtong Fuyu Industrial City, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China (中国广东省深圳市南山区西丽街道塘朗同富裕工业城11栋)

TEL: +86-7***********

FAX: +86-7***********

成立

2013年**

网址

http:*****************

质量认证

ISO90**

IATF1**** ** ************

*部分地区,地址与地图的标记可能会有误差产生。
产品名
锂离子电池
蓄电池电子控制装置(电动车/混合燃料车/燃料电池车)
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
客户
Samsu** ***
郑州日产
No:N00000000015273