image Foshan Corun Hybrid Science & Technology Co., Ltd.
[佛山科力远混合动力科技有限公司]

国家

中国

地址

No.131, Jihua West Road, Chancheng District, Foshan, Guangdong, China (中国广东省佛山市禅城区季华西路131号)

TEL:

FAX:

成立

2016年***

网址

http:****************

备注

-股东: ************* ***

*部分地区,地址与地图的标记可能会有误差产生。
产品名
电池(其它)
蓄电池电子控制装置(电动车/混合燃料车/燃料电池车)
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
其他产品(中)

混合动力传******** , 动力电池 , 整车控制器 , 电机控制器

其他产品(英)

Hybri* ***** ************ *** ****** , Power ******* , Vehic** ********** , Motor **********

No:N00000000015247