image Yongkang Lingshan Electrical Machinery Co., Ltd.
[永康市灵山电机有限公司]

国家

中国

地址

Shizhu Industrial Park, Yongkang, Zhejiang, China (中国浙江省永康市石柱工业园区)

TEL: +86-5***********

FAX: +86-5***********

成立

2003年**

网址

http:*********************

质量认证

IATF1**** ** ************

*部分地区,地址与地图的标记可能会有误差产生。
产品名
交流发电机
组装
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
No:N00000000015246