image Yuanwang Innovation Tech. (Beijing) Co., Ltd.
[远望创新科技(北京)有限公司]

国家

中国

地址

S803, Hengjiye Building, No.7, Beitucheng Weat Road, Chaoyang District, Beijing, China (中国北京市朝阳区北土城西路七号国恒基业大厦D803)

TEL: +86-1**********

FAX: +86-1**********

成立

2004年**

网址

http:********************

产品名
燃料电池
蓄电池电子控制装置(电动车/混合燃料车/燃料电池车)
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
No:N00000000015211