image Zhejiang Chuangxin Auto Air-conditioner Co., Ltd.
[浙江创新汽车空调有限公司]

国家

中国

地址

No.83, Guangtong Street, Industrial Park, Longquan, Zhejiang, China (中国浙江省龙泉市工业园区广通街83号)

TEL: +86-5**********

FAX: +86-5**********

网址

http:*****************

质量认证

ISO90**

IATF1**** ** ************

*部分地区,地址与地图的标记可能会有误差产生。
产品名
散热器储液罐
空调冷凝器
空调蒸发器
注塑成型
吹塑成型
组装
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
其他产品(中)

干燥瓶 , 膨胀阀

其他产品(英)

Dryin* ****** , Expan**** *****

No:N00000000015205