image Changzhou CLD Auto Electrical Co., Ltd.
[常州克罗德汽车电器有限公司]

国家

中国

地址

5F, Building 19, Plastics Market, Xinbei Distirct, Changzhou, Jiangsu, China (中国江苏省常州市新北区塑化市场19栋5楼)

TEL: +86-5************ ****************

FAX: +86-5***********

成立

2006年**

网址

http:******************

*部分地区,地址与地图的标记可能会有误差产生。
产品名
喇叭
发光二极管
灯泡
插座
注塑成型
组装
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
No:N00000000014828