image Lear Chang'an (Chongqing) Automotive Interior Trimming Co., Ltd. Jiangbei Branch
[李尔长安(重庆)汽车系统有限责任公司江北分公司]

国家

中国

地址

No.42, Liyuchi Third Village, Jiangbei District, Chongqing, China (中国重庆市江北区鲤鱼池三村42号)

TEL:

FAX:

成立

2013年**

网址

http:***************

*部分地区,地址与地图的标记可能会有误差产生。
产品名
座椅
门饰
车顶内装饰
车地毯
冲压
注塑成型
发泡成型
组装
*****
*****
*****
*****
*****
*****
No:N00000000014656