image Liuzhou Shuangying Technology Co., Ltd.
[柳州双英科技有限公司]

国家

中国

地址

1-3F, No.B-9, Zone B, Liudong Standard Factory, No.2, Shuiwan Road, Liudong New District, Liuzhou, Guangxi, China (中国广西省柳州市柳东新区水湾路2号柳东标准厂房B区B-9号一至三层)

TEL: +86-7**********

FAX: +86-7**********

成立

2008年***

网址

http:***************

质量认证

IATF1**** ** ************

备注

-股东: **********

*部分地区,地址与地图的标记可能会有误差产生。
产品名
外饰件
仪表板
扶手箱
内饰件
注塑成型
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
配套情况
配套产品 整车厂 车型 车型年份
Conso** 上汽通用五* 宝骏 31* ******* 2017
仪表板 上汽通用五* 宝骏 56* ******* 2017
仪表板 上汽通用五* 宝骏 73* ******* 2017
仪表板骨架 上汽通用五* 宝骏 31* ******* 2017
座椅 上汽通用五* 宝骏 31* ******* 2017
座椅 上汽通用五* 宝骏 56* ******* 2017
座椅 上汽通用五* 宝骏 73* ******* 2017
扶手 上汽通用五* 宝骏 56* ******* 2017
扶手 上汽通用五* 宝骏 73* ******* 2017
车门板 上汽通用五* 宝骏 31* ******* 2017
车门板 上汽通用五* 宝骏 56* ******* 2017
车门板 上汽通用五* 宝骏 73* ******* 2017
客户
上汽通用五***
No:N00000000014608