image Hangzhou Kefeng Bearing Co., Ltd.
[杭州科峰轴承有限公司]

国家

中国

地址

Xiaoshan Economic and Technological Development Zone, Hangzhou, Zhejiang, China (中国浙江省杭州市萧山经济技术开发区)

TEL: +86-5************ ****************

FAX: +86-5***********

成立

2003年**

网址

http:*****************

质量认证

ISO90**

QS900*

*部分地区,地址与地图的标记可能会有误差产生。
产品名
轮毂
轴承
机加工
热处理
组装
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
其他产品(中)

圆锥滚子轴*

其他产品(英)

Taper** ****** *******

No:N00000000014220