image Zhengzhou Dayuan Piston Ring Co., Ltd.
[郑州大元活塞环有限公司]

国家

中国

地址

No.1204, 12F, Building 1, No.238, Tongbai South Road, Zhongyuan District, Zhengzhou, Henan, China (中国河南省郑州市中原区桐柏南路238号1号楼12层1204号)

TEL: +86-3***********

FAX: +86-3***********

成立

2010年**

网址

http:*******************

*部分地区,地址与地图的标记可能会有误差产生。
产品名
活塞环
机加工
电镀
其他表面处理
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
No:N00000000014016