Hong Seng Assembly Sdn. Bhd. image [马来西亚]

华晨汽车集团的金杯品牌(JBC)组装工厂、中国重汽的卡车组装工厂

位置・概况

所在地

7137, Jalan Sungai Puyu, 13020 Butterworth, Penang, Malaysia

电话

+60-4**** ****

传真

+60-4**** ****

网址

http:*****************
*部分地区,地址与地图的标记可能会有误差产生。

生产车型・产品

************* ******** ******* **********